Cirit


Click to see the original  image

Cirit ,diğere adıyla Çavgan,yıllardır oynanan geleneksel Türk sporudur.Türkler at üstünde oynanan bu oyunu Anadolu’ya Orta Asya’dan getirmişdirler.At Türkler için gerekli ve kutsal bir hayvandır.Türkler at üstünde doğar,at üstünde büyür, ve ölür.Kımız,at sütü, bir zamanlar Türkler’in yegane içeceği idi.Cirit, bir zamanlar Türkler’in en büyük ve törensel oyunu idi.Sonra 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından savaş oyunu olarak kabul edildi.19. yüzyılda ise bütün Osmanlı Ülkesi’nde en büyük oyun ve gösteri haline geldi.Cirit 2.Mahmud tarafından tehlikeli olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştır.Ama sonraları tüm imparatorluğa en popüler oyun olarak yayılmıştır.

Devamı…